Privacyverklaring SPV

Persoonsgegevens die via u of uw werkgever worden verkregen, worden verwerkt met het oog op het aangaan van contacten en relatiebeheer. Door het beschikbaar stellen van uw persoonsgegevens geeft u SPV en haar medewerkers het recht om u via e-mail, gewone post of telefoon te informeren over de producten en diensten van SPV, één en ander in relatie tot het doel waarvoor u de persoonsgegevens hebt verstrekt.De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorg behandeld en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt.

Indien u hierover nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met SPV via https://www.spv.nu/contact.